“Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.” (Saint-Exupéry)

Ahogy a fenti idézet is kimondja, a víz az élet egyik alapfeltétele. Enélkül sem az emberiség, sem az állatvilág, de még maga a bolygó sem boldogulna. Sajnos a világon egyre több olyan hely létezik, ahol a kellő tiszta víz már nem is, vagy csak nagyon nehezen érhető el. Mi Magyarországon nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, de hogy ezt meg is őrizhessük, fontos tisztában lennünk a víz igazi jelentőségével.

“A Földünk felületének 71%-át víz borítja.  (Ezért is nevezik kék bolygónak.) Ennek a hatalmas vízmennyiségnek azonban csak egy része kb. 2,5-3%-a édesvíz (felszíni és felszín alatti víz), amely az emberiség számára felhasználható, a többi sós víz, a tengerekben, illetve óceánokban helyezkedik el, közvetlenül nem alkalmas sem ivóvíz-, sem iparivíz-felhasználásra.

Az édesvízkészlet jelentős része a sarki jégtakaróban található, így a valóban rendelkezésre álló édesvízkészlet a Föld teljes vízkészletének csupán 0,5%-a. A gleccsereket és az állandó hótakarót leszámítva az édesvíz 98%-a felszín alatti víz, ezért különösen fontos a felszín alatti vizek védelme. Magyarország ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik.

A víz az egyetlen olyan anyag a Földön, amely mindhárom halmazállapotában megtalálható: gáz, folyékony, szilárd halmazállapotban jelen van mindenütt (geoszférában, atmoszférában és bioszférában), s egyik fenntartó eleme a földi rendszereknek. Kölcsönhatásban a napenergiával, a párolgási és kondenzációs folyamat útján hűti, vagy melegíti az atmoszférák által meghatározott éghajlatot. A víz előfordulása a földi rendszerben előfeltétele az emberi jelenlétnek. A felhasználható édesvíz egy kis része felhők, köd, vízgőz formájában az atmoszférában van jelen. Másik, s egyben nagyobb része a felszín alatt (talajvíz) található, illetve felszíni vízként tavak, folyók alakjában fordul elő. A világnak azon részein, ahol nincs elegendő édesvíz, tengervíz sótalanításával jutnak ivásra, főzésre alkalmas vízhez.

A víz iránti igény napról-napra egyre nő, miközben a Föld ivóvízkészlete drasztikusan csökken. A víz a természet, a földi élet számára, de a társadalom, a társadalmi fejlődés számára is létfontosságú, nélkülözhetetlen természeti javak egyike. Biológiai jelentősége óriási, a földi élet elképzelhetetlen nélküle. Az arisztotelészi négy alapelem egyike.

A víz nemcsak a természet terméke, hanem egyben része a társadalmi újratermelési folyamatnak is, aminek lényege az anyagi javak termelésének állandó fenntartása és megújulása, rendszerint magasabb szinten. Becslések alapján a fejlett országok 2-3-szor annyi vizet használnak, mint amennyit a természetes vízkörforgás biztosít. Emiatt fokozódó mértékben hasznosítják a rétegvíz tartalékokat, ami a talajvíz szintjének nem kívánatos csökkenésével jár. Egyre nagyobb mértékben kell a vízhiányt szennyezett felszíni vizekből költséges tisztítással is fedezni. Magyarország felszíni vízkészletének több mint 90%-a külföldről érkezik, vizeink alvízi jellegűek, így folyóink vízminőségét és mennyiségét sincs módunk szabályozni.

Miközben Európa vízkészletei veszélyben vannak, Nyugat-Európához képest hazánknak helyzeti előnye van vízbeszerzési források és vízminőség tekintetében. A Magyar Alföld rétegzett pleisztocén és felsőpannon üledékei hatalmas mennyiségű édesvíz készleteket tárolnak, amelyek stratégiai jelentőségű készletek, és nemzetközi osztályozás szerint is a világ nagy vízadó rendszerei között szerepelnek. A vízkészleteink egyelőre fedezni képesek az ország vízigényét, problémát jelent viszont, hogy míg a vízkészletek kb. 85%-a a Duna és 15%-a a Tisza vízrendszeréhez kötődik, addig a felhasználásban az igények 59%-a kötődik a Duna és 41%-a a Tisza vízrendszeréhez, így különösen aszályos időszakokban a Tisza térségében vízellátási gondok jelentkezhetnek. A hazánkban üzemelő közműves ivóvízellátó művek a napi vízszükséglet több mint 90%-át különböző típusú felszín alatti, míg alig 10%-át felszíni vizekből szerzik be.  Ezért is fontos a “saját vízforrásaink” védelme.” – olvasható a ForrásVízŐrző Civil Hálózat egyik cikkében.

forrás: forrasvizorzok.eu